Strona 1 z 1

35 lat odzyskania praw miejskich Poręby

: 29.08.2017, 17:28
autor: e-poreba.pl
Prezes Rady Ministrów nadał z dniem 1 stycznia 1973 roku prawa miejskie dla Poręby. 22 maja 1975 roku włączono miasto Poręba w obszar miasta Zawiercie. 1 października 1982 roku wyłączono Porębę z miasta Zawiercie i przywrócono prawa miejskie. Przed budynkiem Urzędu Miasta zgromadziły się setki mieszkańców, aby świętować ponowny powrót do samodzielnego miasta.

Przyjechała nawet telewizja. Na tą uroczystość w towarzystwie przebranych błaznów przybyło trzech „heroldów”. Janusz Wacowski przywitał wszystkich gości. Włodzimierz Pucek odczytał obwieszczenie o nadaniu praw miejskich a Ryszard Leśniewski wręczył naczelnikowi (burmistrzowi) Bolesławowi Bełcik, klucze do bram miasta. Oto historyczne obwieszczenie które odczytał Włodzimierz Pucek.

Anno Domini 1982

Wysoko wyniesiony burmistrzu, konserwowe starosty, zacni mężowie – balzakowskie matrony. Gołowąsy i podfruwajki. Młódź wszelaka i brzozowi starcy. Plebejscy trepiarze i zawistni pobratymcy znad Warty. Słuchajcie!!! Słuchajcie! Wszem wobec i każdemu z osobna, dziesięć setek i osiemdziesiąt dwa – miesiąca października, dnia pierwszego, prastary gród nad Przemszą miastem się staje. Aliści, już to drugi awansem dziejów przyczynek do chwały kluczem miejskim merdając, gdyż poprzednio splendor matriarchat połakomił. Darząc zaszczytami szlachetnymi mieszczan, którzy swa odwagą i sprytnym językiem miejskie przywileje przywrócili, do źródła embrionus wrócić trzeba..- Już drzewiej, Roku Pańskiego 1373, zrękowiny z historia Czarna Przemsza zawarła, słynąc w całej Polsce i na rubieżach z dziarskich drwali, odważnych giaurów i garnków na ten czas kociołkami zwanemi. Zielazna kołyska - Kuźnice Niweckie staraniem ptoków i krzoków zapomniane dały początek ówczesnej Viktorii. Azaliż już Krzywousty w pradziejach błaznem politykus się ostał, za to, że całość na dzielnice podzielił. Splendoru włodarzom przyczynił a plebsowi kryzus egzistentis narzucił. Wżdy niech postronni znają, że historyja wszystek odmienia. Miastem Poręba i basta. Zawsze to lepiej na swoim samemu się rządzić, gorzką solą karmiąc, niźli ślacorzom i innym nacjom posługi czyniąc. Przeto prowadząc, ten respons, do wręczania klucza dążąc, wszem, wobec i każdemu z osobna, że tercjo miastem zwać się nie chcemy. Duo – to nasza racja. Liberum veto na spekulacyje duszami naszemi! Veto – na zakusy ziemi wszelakich dóbr pod i nas! Wara od białogłów i osiłków terminy kończących! Z krzoka, powstały, ptokom narzucon, ekselens Burmistrz, glejt otrzymawszy, tak nam władać będzie, by w spiżarniach przybywało runa i kwiecia, w sadybach obrodziło, a i szkraby swawolę czynić mogły. Grodzka manufaktura talarami sypnie, by w wojewódzkich grodach z szacunkiem nas witano. Aliści zadziorne „krzoki” z „ptokami” zbratane a w zgrai „trepiorzami” zwani, nie poskąpią chuci mocnych ramion, by gród chyżo im dorównał.

Białogłowy, podfruwajki, gołowąsy wespół z zacnemi mężami na on czas potencjom zachowując, pokutach i łożach swawolić przestają i serca do grodu przyłożą. Wszelako, wżdy gdy grodowym kluczem się radując, baczmy, by w zapamiętaniu krotochwili go nie posiać. Dyć wiela zachodu kosztowalo, by wtórny raz z kolei miastem się mianować. Przeto bacząc na historyję dziurą od klucza przyszłość otwierać wszystkim nam trzeba. Zacni: Burmistrzu, starości, podatnicy, kibice, klucz dzierżąc – wodą na żytnich kłosach zakrapiając, a talonu kryzus przygryzając, niniejsze obwieszczenie za łby utajnione wkładając, od dziś mieszczuchami będąc – Porębę dla potomnych zachowajmy dla aktualisty i prawnuków chwały. Przetrepiorzonemu i wielce stropionemu Burmistrzowi klucze od grodu wręczając, baczmy, by je pochopnie na cieplejszą posadę nie odmienił i nas w ciemnotę nie wrzucił. Póki co – radujmy się, bratajmy i wznosiem takie hasła: Trochę wina, piwa i ciasta co na to Rada Miasta.


Po wręczeniu kluczy na placu przed Domem Kultury odbył się festyn a klubie „Kaktus” zabawa. Dla zebranych były trzy beczki piwa oraz ciasto przygotowane przez GS Poręba. Tak zapoczątkowano obchody Dni Poręby.

W następnych latach uroczystości z okazji święta miasta odbywały się w Domu Kultury a festyny połączone z konkursami i występami na terenie boiska Stal Poręba. Oficjalne wręczenie kluczy młodzieży szkolnej połączone z przemarszem zapoczątkowano dopiero w latach dziewięćdziesiątych.

Wśród zaproszonych gości byli posłowie, senatorowie. eurodeputowani, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, goście z zaprzyjaźnionych miast partnerskich oraz delegacje organizacji społecznych i instytucji z miasta Poręby, powiatu zawierciańskiego i województwa śląskiego. Odbyło się wiele imprez artystycznych a w Amfiteatrze gościło wielu znanych artystów i zespołów muzycznych.


Włodzimierz Pucek