• WEZWANIE

    Zarząd Miejski Koła Kombatantów w Porębie przypomina i apeluje do wszystkich członków, że należy opłacić składkę członkowską na rok 2018. Składki są przyjmowane w każdy poniedziałek od godziny 10:00 do 12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury. Wysokość składki bez zmian. Termin opłacania do dnia 31 marca 2018. Opłata składek jest obowiązkiem Statutowym z lutego 2015r. § 12 ust. 2 i 3. W razie nieuregulowania składki Zarząd może dać wniosek do Władz Okręgu o wstrzymanie przywilejów Kombatanckich.

    Zarząd

Aktualności

POWERFIT Spinning